ບົດແນະນໍາ
ຄົ້ນ​ຫາ​ໃນ​ໜ້ານີ້

# ​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ
1 ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການປັບປຸງການຈັດຕັ້ງຄະນະກວດກາພັກ ແລະ ອົງການກວດກາລັດແຕ່ລະຂັ້ນ ສະບັບເລກທີ 379 ຄກສພ ປີ 2023
2 ຄຳແນະນຳ 331 ອກຫລ (ສະບັບປັບປຸງ)
3 ບົດແນະນໍາ ຂອງອົງການກວດກາລັດຖະບານກ່ຽວກັບການກວດກາ ຕາມຜົນການກວດສອບ ເລກທີ 36.ອກລ ວັນທີ 05 ກຸມພາ 2018
4 ບົດເນະນຳ ການປັບປຸງການຈັດຕັ້ງຄະນະກວດກາພັກ, ອົງການກວດກາລັດ ກະຊວງ-ອົງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເລກທີ 192 ວັນທີ 26 ມີຖຸນາ 2017
5 ຄຳແນະນຳ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການກວດກາລັດ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ 419.ອກລ ວັນທີ 04 ທັນວາ 2018
6 ບົດແນະນໍາ ວ່າດ້ວຍລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ສໍານວນເອກະສານແຈ້ງຊັບສິນ 307.ອກລ, ລົງວັນທີ 30 ກັນຍາ 2015
7 ບົດແນະນໍາ ວ່າດ້ວຍການຕິດຕາມ, ກວດກາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດເລີມແຕ່ຫົວທີ

 

 

ວັນສ້າງຕັ້ງອົງການກວດກາພັກ-ລັດ ຄົບຮອບ 42 ປີ
ຄຳແນະນຳ 331 ອກຫລ (ສະບັບປັບປຸງ)
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການກວດກາລັດ (ສະບັບປັບປຸງ)
ແອັບກົດໝາຍລາວ LaoLaw - Official
ວາລະສານກວດກາ ສະບັບທີ 70 ປະຈຳເດືອນ 3-4 2024
ສະ​ຖິ​ຕີການ​ເຂົ້າ​ເບີ່ງ
ລະບົບບໍລິການພາກລັດປະຕູດຽວ (Gov-X)